Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

SV 1715/2008 Ob-9049/08 , Stran 3697
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1715/2008 z dne 28. 10. 2008, je bila nepremičnina, in sicer stanovanje št. 133 v osmem nadstropju stanovanjske stavbe v Mariboru, Cesta Proletarskih brigad 59, v skupni izmeri 56,66 m2, na parc. št. 80/4, katastrska občina Spodnje Radvanje, katere lastnika sta zastavitelja Violeta Bižič, EMŠO 2101963505653, stanujoča Maribor, Cesta proletarskih brigad 059 in Bižič Milanom, EMŠO 0208961500133, stanujočega Maribor, Cesta proletarskih brigad 059, za vsakega do 1/2 (ene polovice), na podlagi pogodbe z dne 9. 10. 1997, sklenjene s prodajalko Majo Tušek, zastavljena v korist upnice Raiffeisen banka d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, matična številka: 5706491000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 61.944,00 CHF s pripadki, kar v protivrednosti EURA po menjalniškem nakupnem tečaju upnice na dan 17. 10. 2008 znaša 40.000,00 EUR s pripadki.