Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

SV 958/08 Ob-9048/08 , Stran 3697
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz Domžal, opr. št. SV 857/07 z dne 26. 10. 2007 in SV 958/08 z dne 27. 10. 2008, je bila nepremičnina, in sicer dvosobno stanovanje št. 2a s pritiklinami, v skupni zmeri 62,50 m2, ki se nahaja v prvem nadstropju stanovanjskega bloka L-4, na naslovu Mengeš, Zavrti 36, prej Slamnikarska 27, stoječega na parc. št. 130/4,stanovanjska stavba v izmeri 324 m2, ki je pripisana k vložku 2480, k.o. Mengeš, katerega solastnika sta vsak do ene idealne polovice, sta zastavitelja Viktor Loparić in Alojzija Loparič, in sicer na podlagi kupne pogodbe z dne 20. 9. 1990 in dveh aneksov z dne 11. 11. 1991 in 16. 11. 1993, zastavljeno v korist upnice Banke Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče 15, MŠ 2211254, v zavarovanje kreditne denarne terjatve v višini 120.000,00 EUR s pripadki.