Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

SV 724/08 Ob-9047/08 , Stran 3697
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz Kranja, opr. št. SV 724/08 z dne 27.10.2008, je bilo enosobno stanovanje št. 3, v skupni izmeri 40,70 m2, v pritličju stanovanjskega bloka na naslovu Ul. Tončka Dežmana 6, Kranj, stoječega na parc. št. 189/1, k.o. Huje, v lasti Edine Kurbegović, Ul. Tončka Dežmana 6, 4000 Kranj, na podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 9. 1992, št. 264/92, z dodatkom k prodajni pogodbi z dne 24. 9. 1992, št. 264/92, sklenjenim dne 26. 9. 1997, zastavljeno v korist upnice Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, matična številka: 2211254000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 518.100,00 CHF, z letno pogodbeno obrestna mero, sestavljeno iz povprečja 3 in 12-mesečnega Libor-ja in pribitka v višini 1,850 %, z vračilom v 300 zaporednih mesečnih anuitetah, od katerih zadnja zapade dne 1. 11. 2033, z odpoklicem terjatve in ostalimi pripadki.