Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

SV 1055/08 Ob-9046/08 , Stran 3697
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 1055/08 z dne 27. 10. 2008, je nepremičnina, stanovanje št. 47, v pritličju večstanovanjske hiše v Mariboru, Letonjeva ulica 4, stoječe na parc. št. 1126/1, k.o. Spodnje Radvanje, katere solastnika sta vsak do 1 Mitar in Milica Glamočić, oba stanujoča Letonjeva ulica 4, 2000 Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št. 3243/93, z dne 14. 5. 1993, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz eGen, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, en. id. št. 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Mitar in Milica Glamočić, oba stanujoča Letonjeva ulica 4, 2000 Maribor, v višini 11.000,00 EUR s pripadki.