Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Ob-9134/08 , Stran 3692
Na podlagi 412. člena Zakona o gospodarskih družbah in sklepa skupščine družbe Modema, Proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Kočevje – v likvidaciji, Reška cesta 15, 1330 Kočevje z dne 28. 9. 2008, objavljamo v postopku redne likvidacije nad družbo Modema, d.o.o., Kočevje – v likvidaciji, Reška cesta 15, 1330 Kočevje, poziv upnikom: Okrožno sodišče v Ljubljani je s sklepom opr. št. Srg 2008/32874 z dne 20. 10. 2008 pri subjektu vpisa Modema, Proizvodno, trgovsko in storitveno podjetje, d.o.o., Kočevje – v likvidaciji, Reška cesta 15, 1330 Kočevje, matična številka 5467845000, vpisalo začetek redne likvidacije. Upnike pozivamo, da v roku 30 dni po objavi tega poziva prijavijo svoje terjatve do družbe Modema, d.o.o., Kočevje – v likvidaciji, s priporočeno pošto, in sicer na naslov: Modema, d.o.o., Kočevje – v likvidaciji, Reška cesta 15, 1330 Kočevje, s pripisom: prijava terjatve. Upniki morajo k prijavi priložiti ustrezna dokazila o obstoju in višini terjatve.