Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Ob-9059/08 , Stran 3692
Poslovodstvo družb TPV d.d., Kandijska cesta 60, 8000 Novo mesto in AGIS PLUS d.o.o., Rajšpova ulica 16, 2250 Ptuj, v skladu z določbami 586. člena ZGD-1 objavljata obvestilo, da sta dne 29. 10. 2008 predložili sodnemu registru Okrožnega sodišča v Novem mestu pogodbo o pripojitvi družbe AGIS PLUS d.o.o., k družbi TPV d.d., zapisano v notarskem zapisu, opr. št. SV 984/08 z dne 29. 10. 2008. Delničarjem družbe TPV d.d., so v skladu s 586. členom ZGD-1, od 29. 10. 2008 dalje do 29. 11. 2008, na voljo vsi dokumenti o pripojitvi na sedežu družbe TPV d.d., Kandijska cesta 60, Novo mesto. V skladu z določili drugega odstavka 599. člena ZGD-1, uprava prevzemne družbe ne zahteva, da bi o soglasju za pripojitev odločala skupščina prevzemne družbe. O sprejemu sklepa o soglasju za pripojitev prevzete družbe AGIS PLUS d.o.o., k prevzemni družbi bo odločal edini družbenik prevzete družbe dne 29. 11. 2008. Delničarjem družbe TPV d.d., se s to objavo tudi sporoča, da mora v skladu s tretjim odstavkom 599. člena ZGD-1 skupščina prevzemne družbe odločati o soglasju za pripojitev, če delničarji prevzemne družbe, katerih deleži dosegajo dvajsetino osnovnega kapitala prevzemne družbe, v enem mesecu od dneva zasedanja skupščine prevzete družbe, ki je sprejela sklep o soglasju za pripojitev, zahtevajo sklic skupščine prevzemne družbe, ki naj odloči o soglasju za pripojitev.