Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Ob-9123/08 , Stran 3682
Svet zavoda Glasbene šole Kočevje, Reška cesta 16, 1330 Kočevje, na podlagi 48. in 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (ZOFVI) razpisuje delovno mesto ravnatelja. Kandidat mora za imenovanje na funkcijo ravnatelja izpolnjevati splošne zakonske pogoje in posebne pogoje skladno z Zakonom o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja – ZOFVI (Uradni list RS, št. 16/07 – uradno prečiščeno besedilo in št. 36/08). Izbrani kandidat bo imenovan za 5 let. Predvideni začetek dela je 1. 3. 2009. Pisne prijave z dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev (potrdila o izobrazbi, potrdilo o nekaznovanosti zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti, na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev in potrdilo o nekaznovanosti zaradi kaznivega dejanja zoper spolno nedotakljivost, program vodenja zavoda, dosedanjih delovnih izkušnjah in kratkim življenjepisom) pošljite v 8-ih dneh po objavi razpisa, v zaprti ovojnici na naslov: Svet zavoda Glasbene šole Kočevje, Reška cesta 16, 1330 Kočevje, s pripisom »Za razpis ravnatelja – Ne odpiraj«. Vloga bo še pravočasna, če bo zadnji dan roka oddana na pošto priporočeno. Kandidati bodo pisno obveščeni o izboru v zakonitem roku.