Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Ob-9120/08 , Stran 3682
Na podlagi 15. člena Statuta Kemijski inštitut objavlja javni razpis za imenovanje vodje Nacionalnega centra za jedrsko magnetno resonančno spektroskopijo visoke ločljivosti (NMR). Mandat vodje traja 4 leta. Imenuje ga direktor, upoštevajoč mnenje programskega sveta NMR. Pričetek mandata je 20. 4. 2009 ali po dogovoru. Kandidat mora izpolnjevati naslednje pogoje: – doktorat znanosti in izkazane izkušnje na področju uporabe NMR spektroskopije, – mednarodno primerljivi raziskovalni rezultati v zadnjih petih letih, – izkazane izkušnje pri vodenju raziskovalne skupine, – nosilec domačih ali mednarodnih raziskovalnih projektov ter projektov z domačo in tujo industrijo, – mentor do- in podiplomskih študentov. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati, ki bodo izkazali poznavanje spektrometrov firme Varian in softwarske aplikacije VNMR za poganjanje NMR spektrometrov ter poznavanje UNIXa in osnov sistemskega administriranja delovnih postaj Sun. Kandidat mora predložiti program delovanja oziroma usmeritve za delo centra NMR. Informacije so kandidatom na voljo pri direktorju Kemijskega inštituta po tel. 01/47-60-210. Pisne prijave z ustreznimi dokazili pošljite v 15 dneh po tej objavi na naslov: Kemijski inštitut, p.p. 660, Hajdrihova 19, 1001 Ljubljana, z oznako »Razpis za vodjo NMR«. Kandidati bodo o izbiri obveščeni v 8 dneh od dneva odločitve.