Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Št. 110-286/2008 Ob-9055/08 , Stran 3681
Ministrstvo za pravosodje razpisuje na podlagi 4. člena Zakona o predlaganju kandidatov iz Republike Slovenije za sodnike mednarodnih sodišč (Uradni list RS, št. 64/01, 59/02 in 82/04 – odločba US): – eno mesto kandidata za sodnika na Sodišču Evropskih skupnosti v Luksemburgu. Razpisni pogoji: Za kandidata za sodnika na Sodišču Evropskih skupnosti v Luksemburgu lahko kandidira oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev na sodniško mesto vrhovnega sodnika po določbah zakona, ki ureja sodniško službo ali oseba, ki izpolnjuje pogoje za izvolitev za sodnika ustavnega sodišča in izpolnjuje tudi pogoj aktivnega znanja jezika, ali vsaj enega od jezikov, ki se pri Sodišču Evropskih skupnosti v Luksemburgu uporablja kot uradni jezik. V skladu z jezikovnimi pravili Sodišča Evropskih skupnosti v Luksemburgu se sodniki brez tolmačev posvetujejo v francoskem jeziku, zato ima prednost kandidat z znanjem francoskega jezika. Pisne prijave z življenjepisom in dokazili o izpolnjevanju zahtevanih pogojev sprejema Ministrstvo za pravosodje, Ljubljana, Župančičeva 3. Prijave je potrebno vložiti v 15 dneh po objavi. K prijavi mora biti priložen tudi opis strokovne dejavnosti po zadnjem pridobljenem strokovnem oziroma znanstvenem naslovu.