Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Št. 478-277/2008-1 Ob-9139/08 , Stran 3677
I. Naziv in sedež organizatorja javnih dražb: Republika Slovenija, Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana. Postopek javne dražbe vodi Komisija Ministrstva za obrambo RS za vodenje in nadzor postopka razpolaganja s stvarnim premoženjem – pristojna komisija. II. Vrsta pravnega posla: prodaja stvarnega premoženja. III. Opis predmetov prodaje: A) Stanovanja: 1. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 3 v I. nad. v izmeri 92,03 m2, in 2x klet v stanovanjski stavbi v Ribnici, Trubarjeva ul. 6, stoječe na parc. št. 119/24 zkv 546, k.o. Ribnica, letnik 1952, ident. št. 1625/389/ (tablica Mors 27902). a) Izklicna cena: 58.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 18. 11. 2008 od 13.30 do 14.30, 19. 11. 2008 od 11. do 12. ure. 2. Enosobno stanovanje (prazno), št. 21 v mansardi, v izmeri 35,05 m2, ident. št. 45.E in shramba št. S 21a v kleti, v izmeri 2,80 m2, ident. št. 46.E v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Povšetova ul. 104D, podvložek 1404/25, k.o. Udmat (1737), letnik 1969 (tablica Mors 21637). a) Izklicna cena: 95.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 18. 11. 2008 od 13.30 do 14.30, 19. 11. 2008 od 11. do 12. ure. 3. Garsonjera (prazno), št. 25 v IV. nad. v izmeri 16,47 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi v Ljubljani, Prušnikova ul. 26, z ident. št. 9.E, podvložek 1744/9, k.o. Šentvid nad Ljubljano, letnik 1957 (tablica Mors 22081). a) Izklicna cena: 46.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 18. 11. 2008 od 13.30 do 14.30, 19. 11. 2008 od 11. do 12. ure. 4. Enosobno stanovanje (prazno), št. 10, KL. v izmeri 33,61 m2 v stanovanjski stavbi v Postojni, Vojkova 6, stoječe na parc. št. 3195 zkv 1900, k.o. Postojna, ident. št. 2490/750/10/, letnik 1954 (tablica Mors 25608). a) Izklicna cena: 40.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 18. 11. 2008 od 12. do 13. ure, 19. 11. 2008 od 9.30 do 10.30. 5. Garsonjera, št. 21 v IV. nad. v izmeri 29,38 m2, v stanovanjski stavbi v Postojni, Stjenkova ul. 4, z ident. št. stavbe 2490-475-, stoječe na parc. št. 423/5, k.o. Postojna (prazno) (št. tablice Mors 25680), letnik 1970. a) Izklicna cena: 43.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 18. 11. 2008 od 13.30 do 14.30, 19. 11. 2008 od 11. do 12. ure. 6. Dvosobno stanovanje, št. 17 v 4. nad. v izmeri 58,90 m2, v stanovanjski stavbi v Postojni, Stjenkova ul. 4, z ident. št. stavbe 2490-475-, stoječe na parc. št. 423/5, k.o. Postojna (prazno) (št. tablice Mors 25678), letnik 1970. a) Izklicna cena: 72.500,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 18. 11. 2008 od 13.30 do 14.30, 19. 11. 2008 od 11. do 12. ure. 7. Enosobno stanovanje (prazno), št. 2, PR. v izmeri 39,11 m2, v stanovanjski stavbi v Mariboru, Metelkova ul. 20, stoječe na parc. št. 2482 zkv 2366, k.o. Tabor (ident. št. 659-2962/2-), letnik 1948, (tablica Mors 26621). a) Izklicna cena: 48.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 18. 11. 2008 od 10. do 11. ure, 19. 11. 2008 od 10. do 11. ure. 8. Garsonjera (prazno), št. 41 v 10. nad. v izmeri 22,93 m2, v stanovanjski stavbi v Mariboru, Frankolovska ul. 22, stoječa na parc. št. 1637/1, 1637/2 zkv 2306, k.o. Tabor (ident. št. 659-2274-41), letnik 1962 (tablica Mors 26706). a) Izklicna cena: 35.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 18. 11. 2008 od 11.30 do 12.30, 19. 11. 2008 od 11.30 do 12.30. 9. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 7 v III. nad. v izmeri 68,07 m2 in pomožni prostor 3,38 m2, v stanovanjski stavbi v Mariboru, Dvorakova ul. 6, podvložek 2022/7, id. št. 4977.E k.o. Tabor (659), letnik 1956 (tablica Mors 26519). a) Izklicna cena: 75.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 18. 11. 2008 od 13. do 14. ure, 19 11. 2008 od 13. do 14. ure. 10. Enosobno stanovanje (prazno), št. 10 v I. nad. v izmeri 45,67 m2 s kletjo v stanovanjski stavbi v Križah, Hladnikova ul. 18, stoječa na parc. št. 570/3 zkv 383, k.o. Križe (id. št. 2147-400-4), letnik 1948 (tablica Mors 25969). a) Izklicna cena: 50.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 17. 11. 2008 od 14. do 15. ure, 18. 11. 2008 od 14. do 15. ure. 11. Dvosobno stanovanje (prazno), št. 2 v PR. v izmeri 88,06 m2 v stanovanjski stavbi v Črnomlju, Grajska cesta 9, stoječa na parc. št. 1157/34 zkv 1629, k.o. Loka (1541-23-), letnik 1950 (tablica Mors 27823). a) Izklicna cena: 57.000,00 EUR. b) Ogled stanovanja: 18. 11. 2008 od 13.30 do 14.30, 19. 11. 2008 od 11. do 12. ure. B) Zemljišča, stavbišča, posl. prostori in objekti: 1. Prodaja zemljišča, parc. št. 144.S, stavbišče v izmeri 680 m2, zkv 164, k.o. Davča, Občina Železniki. a) Izklicna cena: 6.000,00 EUR brez 20% DDV za nezazidano stavbno zemljišče. b) Možen ogled po predhodnem dogovoru na tel. 041/397-954, od 9. 11. 2008 do 21. 11. 2008, med 8. in 12. uro, Lesar Anton. 2. Zemljišča in objekt nekdanje »Galvane« v Slov. vasi, parc. št. 2041, dvorišče v izmeri 2.677 m2, parc. št. 2042, posl. st. v izmeri 357 m2, parc. št. 2043, posl. st. v izmeri 1.224 m2, parc. št. 2045/2, dvorišče v izmeri 391 m2, zkv 1044, k.o. Nova vas. (Kupec se z nakupom zaveže sanirati objekt z zemljiščem.) a) Izklicna cena: 74.000,00 EUR. b) Možen ogled po predhodnem dogovoru na tel. 041/397-954, od 9. 11. 2008 do 21. 11. 2008, med 8. in 12. uro, Lesar Anton. 3. Nezazidano stavbno zemljišče v Ilirski Bistrici, parc. št. 825/195 travnik v izmeri 837 m2, dvorišče v izmeri 3.450 m2, zkv 470, k.o. Trnovo. a) Zakonita predkupna pravica Občine Ilirska Bistrica. b) Preko zemljišča poteka javna komunalna infrastruktura: vodovod, elektrika, katero bo ob morebitnih gradbenih posegih kupec moral prestaviti na lastne stroške. c) Izklicna cena: 82.000,00 EUR brez 20% DDV za nezazidano stavbno zemljišče. d) Možen ogled po predhodnem dogovoru na tel. 041/397-954, od 9. 11. 2008 do 21. 11. 2008, med 8. in 12. uro, Lesar Anton. 4. Poslovna prostora v objektu A, Meljska cesta 36, Maribor, št. 1 in 2 v kleti (prazno) v izmeri 346,29 m2, objekta parc. št. 422/4 in 422/29, k.o. Melje. a) Izhodiščna cena: 119.000,00 EUR. b) Možen ogled dne 18. 11. 2008 od 8.30 do 9.30, 19. 11. 2008 od 8.30 do 9.30 (tel. 031/201-452). 5. Poslovni prostor v objektu E, Ul. heroja Jevtiča 5, Maribor, št. 9 v mansardi objekta (prazno) v izmeri 321,75 m2, objekta parc. št. 422/12, 422/25, k.o. Melje. a) Izhodiščna cena: 146.000,00 EUR. b) Možen ogled dne 18. 11. 2008 od 8.30 do 9.30, 19. 11. 2008 od 8.30 do 9.30 (tel. 031/201-452). IV. Ogled nepremičnin: 1. Interesenti za nakup: oglede stanovanj in poslovnih prostorov lahko brez najave opravite ob stanovanjih in posl. prostorih določenih terminih (zgoraj). Prav tako si lahko nepremičnine od B1–B3, kjer so pripisane kontaktne osebe s predhodno najavo ogledate oziroma si jih lahko ogledate sami. Za vse ostale nepremičnine in na morebitna vprašanja v zvezi s stanovanji pa lahko pokličete na tel. 01/471-22-13, od 9. 11. 2008 do 24. 11. 2008, med 8. in 12. uro. V. Pogoji in pravila javne dražbe: 1. Nepremičnina se proda v celoti po sistemu videno kupljeno, zato morebitne reklamacije po sklenitvi prodajnih pogodb ne bodo upoštevane. Stanovanja so v večini etažno in zemljiškoknjižno neurejena, kar bo moral na lastne stroške prevzeti kupec sam. Kupec se s položitvijo kavcije odpoveduje kakršnimkoli zahtevkom zoper prodajalca iz naslova zemljiškoknjižno še neurejenega stanja in morebitne razlike v kvadraturi stanovanja in solastniških deležev ob vzpostavitvi etažnega načrta. Predpisane davčne dajatve, ki niso vštete v izklicno ceno, stroške notarskih storitev, vpis v zemljiško knjigo in morebitne druge stroške plača kupec. 2. Kriteriji dvigovanja izklicne cene Dražitelji lahko dvigujejo izklicno ceno: – od 1,00 EUR do 50.000,00 EUR za 500,00 EUR, – od 50.000,01 EUR do 150.000,00 EUR za 2.000,00 EUR, – od 150.000,01 EUR do 500.000, 00 EUR za 4.000,00 EUR, – od 500.000,01 EUR do 1.000.000, 00 EUR za 6.000,00 EUR, – od 1.000.000,01 EUR do 1.500.000,00 EUR za 8.000,00 EUR. 3. Javna dražba se bo opravila ustno v slovenskem jeziku. 4. Rok sklenitve pogodbe: pogodba se sklene z najugodnejšim dražiteljem v roku 15 dni po zaključku javne dražbe. Če dražitelj ne podpiše pogodbe v navedenem roku iz razlogov, ki so na strani dražitelja, prodajalec zadrži njegovo kavcijo. 5. Višina kavcije: pred dražbo morajo dražitelji položiti kavcijo v višini 10% izklicne cene na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-49000000. Dražiteljem, ki na javni dražbi ne bodo uspeli, se kavcija brez obresti vrne v roku 15 dni od zaključka javne dražbe, na njihov transakcijski račun. 6. Način in rok plačila kupnine: kupnina se plača v 8 dneh po prejetju računa, ki ga bo prodajalec izstavil kupcu takoj po sklenitvi pogodbe. Kupnina se vplača na transakcijski račun Ministrstva za obrambo RS: 01100-6370191114, sklic 18 19119-7141998-49000000. Plačilo celotne kupnine v navedenem roku je bistvena sestavina prodajne pogodbe. Položena kavcija se všteje v kupnino. 7. Udeležba na javni dražbi in njeni pogoji Dražitelji se morajo najpozneje do 11. ure na dan javne dražbe osebno oglasiti na kraju javne dražbe. Javne dražbe se bodo lahko udeležili le tisti, ki bodo do 24. 11. 2008 do 12. ure na naslov naročnika: RS Ministrstvo za obrambo, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana, v zapečateni ovojnici s pripisom »Ne odpiraj, Javna dražba 25. 11. 2008« s pripisom na hrbtni strani ovojnice ime in priimek dražitelja in predložili kopije naslednjih dokumentov: – potrdilo o plačani kavciji iz katere je zraven plačila razviden tudi predmet nakupa in priloženo celotno številko TRR računa za primer vračila kavcije, – potrdilo o plačanih davkih in prispevkih staro največ 30 dni (samo za pravne osebe, s.p.), tuj državljan mora priložiti potrdilo, ki ga izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdilo za slovenske državljane, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da ima plačane davke in prispevke); – dražitelji morajo pred dražbo predložiti potrdilo, da v zadnjih šestih mesecih niso imeli blokiranega TRR (velja za pravne osebe in s.p. – tuja pravna oseba mora priložiti potrdila, ki jih izdajo institucije v njegovi državi enakovredne institucijam, od katerih se zahteva potrdila za slovenske pravne osebe, kolikor takega potrdila ne more pridobiti pa lastno izjavo, overjeno pri notarju, s katero pod kazensko in materialno odgovornostjo izjavlja, da v zadnjih šestih mesecih ni imel blokiranega TRR); – izpisek iz sodnega registra (samo za pravne osebe) oziroma druge ustrezne evidence (s.p.), staro največ 30 dni, – morebitni pooblaščenci pravnih in fizičnih oseb morajo predložiti notarsko overjeno pooblastilo za udeležbo na javni dražbi, – osebno izkaznico, oziroma potni list (fizične osebe, s.p ter zastopniki in pooblaščenci pravnih oseb). Če ne bodo izpolnjeni zgoraj navedeni pogoji, ni mogoče pristopiti k draženju na javni dražbi. Če ovojnica ne bo opremljena tako, kot je določeno, naročnik ne nosi odgovornosti za založitev le-te. 8. Predložiti je potrebno tudi: – davčno številko oziroma ID številko za DDV, EMŠO oziroma matično številko in telefonsko številko. 9. Izbira najugodnejšega dražitelja Izbor najugodnejšega dražitelja se opravi na javni dražbi. Z vplačilom kavcije sprejme dražitelj obveznost pristopiti k dražbi in razpisne pogoje dražbe. a) če je dražitelj samo eden, je nepremičnina prodana za izklicno ceno; b) izbrani dražitelj je tisti, ki ponudi najvišjo ceno; c) če sta dva ali več dražiteljev, ki dražijo najvišjo ceno, nepremičnina ni prodana, če eden ne zviša cene. 10. Pravila javne dražbe: javna dražba se izvaja v skladu z Zakonom o stvarnem premoženju države pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 14/07) in Uredbo o stvarnem premoženju države, pokrajin in občin (Uradni list RS, št. 84/07 in 94/07). Izvedbo javne dražbe nadzoruje pristojna komisija. Javna dražba bo posneta na filmski trak. 11. Ustavitev postopka: Vlada Republike Slovenije ali pooblaščena oseba s soglasjem predstojnika, lahko do sklenitve pravnega posla postopek javne dražbe ustavi, pri čemer se dražiteljem povrne izkazane stroške. VI. Datum, čas in kraj javne dražbe: prodaja bo potekala dne 25. 11. 2008 ob 11. uri, v prostorih Ministrstva za obrambo, na naslovu Vojkova 55a, 1000 Ljubljana.