Uradni list

Številka 105
Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 105/2008 z dne 7. 11. 2008

Kazalo

Št. 137/2008-361 Ob-9060/08 , Stran 3659
Namen razpisa Občina Podlehnik bo subvencionirala obrestno mero občanom Občine Podlehnik za kredite najete za naslednje namene: 1. v malem gospodarstvu za: – nakup, graditev, adaptacijo in razširitev prostorov, namenjenih gospodarski dejavnosti, – nakup osnovnih sredstev in opreme, – odpiranje in zagotavljanje novih delovnih mest in samozaposlovanje. 2. v kmetijstvu za: – graditev, prenovo, adaptacijo gospodarskih objektov kmetije, – razširitev, posodobitev in pridobivanje novih zmogljivosti za dopolnilne dejavnosti na kmetiji, nakup zemlje in obnovo trajnih nasadov, – nakup osnovnih sredstev ter opreme. Za dodelitev kreditov s subvencionirano obrestno mero lahko zaprosijo: – samostojni podjetniki, – podjetja v zasebni ali mešani lasti in ostale gospodarske družbe s sedežem na območju občine, – občani, ki so pri pristojnem upravnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za obratovanje oziroma na pristojnem sodišču priglasitev za vpis v sodni register in priložili vse predpisane dokumente za ustanovitev obratovalnice oziroma podjetja, – fizične in pravne osebe, ki opravljajo kmetijsko dejavnost. Sedež opravljanja dejavnosti in kraj investicije morata biti na območju Občine Podlehnik. Prosilci morajo k vlogi predložiti: – podjetja v zasebni ali mešani lasti in ostale gospodarske družbe: poslovni načrt po metodologiji izbrane banke in drugo dokumentacijo, ki jo zahteva banka, – za kmetijstvo: program Kmetijsko svetovalne službe in drugo dokumentacijo, ki jo zahteva banka. Vlogo s prilogami, za pridobitev sredstev, je potrebno vložiti do 19. 11. 2008 v zaprti kuverti v dveh izvodih s pripisom »kredit za pospešitev gospodarstva in kmetijstva – razpis« na naslov: Občina Podlehnik, Podlehnik 21, 2286 Podlehnik. Prosilci dobijo informacije na Občini Podlehnik, tel. 02/788-40-60.