Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

SV 897/08 Ob-8945/08 , Stran 3636
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. SV 897/08 z dne 14. 10. 2008, je bilo stanovanju št. 10, v skupni izmeri 61,64 m2, ki se nahaja v večstanovanjski stavbi na naslovu Mariborska 35B, Dravograd, ki leži na parc. št. 995/1, k.o. Dravograd, last dolžnika in zastavitelja na podlagi pogodbe o prodaji in nakupu nepremičnine z dne 12. 10. 2008, s prodajalcema z imenom Dušanka-Brigita Navodnik in Mladen Navodnik, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 40.000,00, s končnim rokom vračila 20. 10. 2023 in s pp, v korist zastavne upnice Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, 9141 Eberndorf, enolična identifikacijska številka 1870653.

AAA Zlata odličnost