Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

SV 878/08 Ob-8942/08 , Stran 3636
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Srečka Gabrila iz Žalca, opr. št. SV 878/08 z dne 22. 10. 2008, je bila nepremičnina – stanovanju z balkonom št. 1, v I. nadstropju stanovanjskega bloka na naslovu Polzela 205, Polzela, ki stoji na nepremičnini parc. št. 613, vpisani v vložku 1029, k.o. Polzela, last zastaviteljev Rihter Bojana in Potočnik Jelke Mihaele (na pogodbi Rihter Jelka), na podlagi prodajne pogodbe z dne 13. 9. 2006, sklenjene med Dolinšek Blažko kot prodajalko in zastaviteljema kot kupcema, zastavljena v korist upnice: Raiffeisenbank Eberndorf, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, s sedežem na naslovu Bahnstase 22, 9141 Eberndorf, Avstrija, enolična identifikacijska številka 1870653, denarna terjatev banke - upnice v znesku 7.000,00 EUR, z zapadlostjo zadnje anuitete plačilo 20. 5. 2018, z obrestno mero 7,750% letno, ki je sestavljena iz 3-mesečnega Euribor-ja ter pribitka v višini 2,5% in skupno efektivno obrestno mero, ki ob odobritvi znaša 9,61%, ter možnostjo predčasnega odplačila kredita v primerih, določenih v pogodbi za obročni kredit, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi in stroški, vključno s stroški, ki bi jih banka-upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti