Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

Ob-8928/08 , Stran 3607
– Informatika, – Varstvo okolja in komunala ter v programu – Gostinstvo in turizem. Predmeti oziroma predmetna področja so navedeni v Pravilnikih o smeri in stopnji izobrazbe predavateljev višje strokovne šole in drugih strokovnih delavcev v višješolskem študijskem programu višjega strokovnega izobraževanja za Informatiko v Ur. l. RS, št. 94/08, za Varstvo okolja in komunalo v Ur. l. RS, št. 90/08 ter za Gostinstvo in turizem v Ur. l. RS, št. 99/08. Kandidati morajo za pridobitev naziva predavatelj višje šole izpolnjevati pogoje določene v 33. členu Zakona o višjem strokovnem izobraževanju, Ur. l. RS, št. 86/04, ter za predmete v posameznem programu tudi pogoje določene s pravilniki o smeri in stopnji strokovne izobrazbe predavateljev višje strokovne šole, navedenimi v prejšnjem odstavku tega razpisa. Za predmete v vseh programih morajo kandidati izpolniti tudi pogoje, ki jih določajo Merila za določitev vidnih dosežkov na strokovnem področju za pridobitev naziva predavatelj višje šole, objavljene v Ur. l. RS, št. 20/06. Kandidati za prvo imenovanje v naziv morajo k vlogi priložiti: – življenjepis, – dokazilo o pridobljeni izobrazbi, – dokazilo o najmanj treh letih ustreznih delovnih izkušenj (fotokopija delovne knjižice), – dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju v skladu z merili strokovnega sveta, in sicer dve dokazili o dosežkih na področju izobraževanja in dve dokazili o dosežkih na področju strokovnega dela ter – podpisano izjavo, v kateri navedejo predmete, za katere želijo biti imenovani. Kandidati za vnovično imenovanje morajo k vlogi priložiti: – dokazila o vidnih dosežkih na svojem strokovnem področju in pri izobraževalnem delu v zadnjih petih letih v skladu z merili, navedenimi v četrtem odstavku tega razpisa, – podpisano izjavo z navedbo predmetov, za katere želijo biti vnovično imenovani ter – dokazilo o pridobljeni izobrazbi, če se je izobrazbeni pogoj v obdobju od zadnjega imenovanja spremenil. Kandidate za pridobitev naziva vabimo, da pošljejo vloge z zahtevano dokumentacijo v roku 8 dni od objave razpisa na naslov: Šolski center Velenje, Višja strokovna šola, Trg mladosti 3, Velenje. Podrobnejše informacije lahko kandidati dobijo na tel. 03/896-06-40. O rezultatih podelitve naziva bodo kandidati obveščeni v rokih določenih s Pravilnikom o postopku za imenovanje v naziv predavatelj višje šole.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti