Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2008 z dne 30. 10. 2008

Kazalo

Št. 1101-3/2008/152 Ob-8960/08 , Stran 3600
Štipendiji bosta podeljeni za magistrski ali doktorski študij: – ekonomije, makroekonomije oziroma uporabne makroekonomije – 1 štipendija in – ekonomije, ekonometrije oziroma uporabne ekonometrije – 1 štipendija, z bodočo zaposlitvijo v Uradu RS za makroekonomske analize in razvoj. Vloga za pridobitev štipendije obsega: – prijavnico za pridobitev štipendije; – izjavo kandidata o vpisu na magistrski ali doktorski študij; – izjavo kandidata o študijskem uspehu zadnjega zaključenega letnika izobraževanja in izjavo, da je že diplomiral na dodiplomskem študiju; – priporočili dveh profesorjev, ki kandidata in njegovo akademsko delo dobro poznata; – dokazilo o znanju tujega jezika, ki ga uporablja izobraževalna ustanova v tujini, kjer se bo kandidat izobraževal. Vloga za pridobitev štipendije se posreduje v elektronski obliki (pri čemer veljavnost vloge ni pogojena z elektronskim podpisom) oziroma v pisni obliki. Prijavnica za pridobitev štipendije mora obsegati naslednje podatke: – program študija, na katerega se prijavlja kandidat; – študij, na katerega je kandidat vpisan (program in stopnja, smer, letnik); – priimek in ime ter EMŠO kandidata; – stalni oziroma začasni naslov kandidata (ulica in hišna številka, kraj s poštno številko); – kontaktni podatki (telefon, mobilni telefon, e-pošta); – kratek življenjepis; – izjavo kandidata, da je seznanjen z določili tretjega odstavka 66. člena ter tretjega in petega odstavka 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 in 65/08), ki se nanašajo na pridobivanje osebnih podatkov. Podkomisija za štipendiranje določi višino štipendije za vsakega štipendista posebej, vendar največ v višini 18.500 EUR. Pri določitvi višine štipendije se upoštevajo stroški šolnine, nastanitve, prehrane in študijskega gradiva na podlagi predloženega predračuna ali računa oziroma ocene teh stroškov izobraževalne ustanove. Štipendistu se, v okviru odobrene višine štipendije, povrnejo tudi potni stroški od kraja stalnega prebivališča do kraja študija za največ dvakratno vožnjo letno. Z izbranim kandidatom bo sklenjena pogodba o kadrovski štipendiji, s katero se le-ta obveže, da bo po končanem izobraževanju v tujini sklenil delovno razmerje v organu državne uprave za najmanj dvakrat toliko časa, kolikor znaša doba, za katero bo prejemal štipendijo. Dodatna pojasnila glede javnega natečaja štipendij lahko dobite po tel. 01/478-16-56, 1658 in 1679. Vlogo pošljite v 30 dneh od datuma objave javnega natečaja na e-naslov: gp.mju@gov.si oziroma na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, p.p. 656, Ljubljana. Javni natečaj je objavljen tudi na internetu, na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo-www.mju.gov.si (Delovna razmerja in štipendiranje – Štipendije).

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti