Uradni list

Številka 101
Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 101/2008 z dne 24. 10. 2008

Kazalo

Ob-8876/08 , Stran 3567
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 in 65/08) Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Novi trg 3, Ljubljana, objavlja javni natečaj za prosto uradniško delovno mesto višji svetovalec – vodenje pisarne podpredsednikov in glavnega tajnika (M/Ž). Naloge uradniškega delovnega mesta se lahko opravljajo v nazivu višji svetovalec/-ka III z možnostjo napredovanja v naziv višji svetovalec/-ka II. Pogoji za opravljanje dela: – univerzitetna izobrazba družboslovne oziroma humanistične smeri, – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – znanje dveh svetovnih jezikov, – poznavanje dela z računalnikom. Delovne naloge: – organiziranje dela v pisarni predsedstva, – vodenje korespondence in sporazumevanje v slovenskem in v tujih jezikih, – prevajanje krajših tekstov, – pripravljanje, urejanje in arhiviranje poslovne dokumentacije, – vodenje terminskih planov in priprava pregledov opravljenih aktivnosti članov predsedstva, – priprava gradiva za skupščine, – pisanje zapisnikov sej predsedstva in skupščine, – organiziranje sestankov, priprava gradiv in sprejem gostov, – organiziranje službenih potovanj za člane SAZU, – vodenje rezervacij za dvorane SAZU, – izdajanje potnih nalogov in nalogov za izplačilo sejnin za člane SAZU, – priprava gradiva za Letopis SAZU, – opravljanje pomožnih in dopolnilnih del po nalogu nadrejenega. Dokazila o izpolnjevanju pogojev, ki jih morajo kandidati/-ke priložiti prijavi za zasedbo delovnega mesta: – življenjepis z opisom dosedanjih delovnih izkušenj, – fotokopijo potrdila o izobrazbi, – fotokopijo potrdila o državljanstvu Republike Slovenije, – fotokopijo delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba, – potrdilo o nekaznovanosti ali pisna izjava kandidata, – potrdilo pristojnega sodišča ali pisna izjava kandidata, da ni v kazenskem postopku. Delovno razmerje bo sklenjeno za nedoločen čas. Delo se bo opravljalo v prostorih SAZU, Novi trg 3, Ljubljana. Pisne prijave z opisom delovnih izkušenj in vsemi zgoraj naštetimi dokazili o izpolnjevanju pogojev naj kandidati/-ke pošljejo najkasneje v 8 dneh od dneva objave na naslov: Slovenska akademija znanosti in umetnosti, Upravna pisarna, Novi trg 3, 1000 Ljubljana. Kandidate/-ke bomo o izbiri pisno obvestili v osmih dneh po odločitvi. Dodatne informacije lahko dobite v Upravni pisarni SAZU pri Barbari Dovjak (tel. 01/47-06-130).

AAA Zlata odličnost