Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

SV 2147/08 Ob-7872/08 , Stran 3201
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Sikoška iz Ljubljane, opr. št. SV-2147/08 DK 245/08 z dne 12. 9. 2008, je bila nepremičnina, stanovanje št. 4, v skupni izmeri 27,46 m2, v 3. nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Peričeva 3, Ljubljana, ki stoji na parc. št. 1899, vpisani v vlož. št. 1492, k.o. Bežigrad, last zastaviteljice Janje Sever, rojene 5. 10. 1959, stanujoče Črtomirova ulica 27, Ljubljana, do celote, pridobljeni na temelju kupoprodajne pogodbe z dne 5. 6. 1996, v zvezi z zemljiškoknjižnim dovolilom z dne 12. 9. 2008, sklenjeno med njo kot kupcem ter Savić Dragico, kot prodajalko, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d., Ajdovščina 4, Ljubljana, matična številka 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 175.000,00 EUR s pripadki, napram dolžnici Janji Sever, rojeni 5. 10. 1959, stanujoči Črtomirova ulica 27, Ljubljana.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti