Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

SV 706/08 Ob-7859/08 , Stran 3201
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Romane Gajšek iz Murske Sobote, opravilna številka SV 706/08 z dne 4. 9. 2008, je bil poslovni prostor v skupni izmeri 135 m2, ki se nahaja v pritličju stanovanjsko poslovne stavbe na naslovu Ulica Staneta Rozmana 5, Murska Sobota, in sicer v stavbi z identifikacijsko oznako 3601, ki stoji na parceli številka 1058/4, katastrska občina Murska Sobota in ki ga je zastavni dolžnik Fisher International trgovsko podjetje, d.o.o., Kidričeva ulica 36, Celje, matična številka 5537401000, pridobil po prodajni pogodbi sklenjeni dne 29. 3. 2006, s prodajalko Abanko Vipa d.d., prodajalka Abanka Vipa d.d. pa ga je pridobila po kupoprodajni pogodbi 38/72-0 z dne 14. 6. 1972 in zemljiškoknjižnem dovolilu z dne 3. 4. 2006, od Mestne občine Murska Sobota, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska cesta 58, 1000 Ljubljana, matična številka 5026024, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 100.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost