Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

SV 1651/08 Ob-7858/08 , Stran 3201
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Mira Košaka iz Ljubljane, opr. št. SV 1651/08 z dne 23. 7. 2008, je bila nepremičnina, štirisobno stanovanje v 1. nadstropju, v skupni izmeri 108,20 m2, v stanovanjski hiši na naslovu Streliška 28, 1000 Ljubljana, stoječi na parc. št. 458/1, katastrska občina Poljansko predmestje, last zastaviteljev Igorja Mekjavića in Polonce Jaki Mekjavić na podlagi prodajne pogodbe z dne 26. 3. 2008, sklenjene s prodajalcem Valesko Lavrenčič iz Ljubljane, zastavljene v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 122.100,00 CHF s pripadki.

AAA Zlata odličnost