Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

SV 1686/08 Ob-7853/08 , Stran 3201
Na podlagi notarskega zapisa notarja Mira Košaka, opr. št. SV 1686/08 z dne 25. 7. 2008, je bilo stanovanje št. 72 v 6. nadstropju, ki obsega sobo v izmeri 17,85 m2, kuhinjo v izmeri 12,50 m2, kopalnico 4,83 m2, predsobo 2,93 m2, ložo 2,70 m2 in klet v izmeri 0,99 m2, ki je posamezni del stavbe Jakčeva ulica 40, 1000 Ljubljana, stoječi na parc. št. 732, katastrska občina Štepanja vas, last zastavne dolžnice Marije Vukoja, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 4. 7. 2008, sklenjene s prodajalko Uršo Jakič iz Ljubljane, zastavljeno v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Šmartinska 140, 1000 Ljubljana, matična številka 5446546, zaradi zavarovanja denarne terjatve v višini 192.750,00 CHF s pripadki.

AAA Zlata odličnost