Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

SV 566/08 Ob-7822/08 , Stran 3200
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marjane Kolenc-Rus iz Trbovelj, opr. št. SV 566/08, DK 9/08 z dne 11. 9. 2008, je bila nepremičnina, stanovanje v pritličju stanovanjske stavbe na naslovu Kolonija 1. maja 17, Trbovlje, z ident. št. 5.E v izmeri 32,18 m2, v stavbi z ident. št. 3340, k.o. Trbovlje, s pripadajočima kletema z ident. št. 5.E v skupni izmeri 7,19 m2, v stavbi z identifikacijsko številko 3343.ES, k.o. Trbovlje, last zastavitelja Kusić Mladena, EMŠO 0602987500379, stan. Okrogarjeva kolonija 15, Zagorje ob Savi, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 21. 8. 2008, sklenjene med Avdić Salimom, kot prodajalcem in Kusić Mladenom, kot kupcem, zastavljena v korist upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., Ljubljana, Šmartinska 140, Ljubljana, matična številka 5446546, za zavarovanje denarne terjatve upnice napram dolžniku Kusić Mladenu, v višini 26.100,00 EUR z vsemi pripadki ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve in zaznamba, da je zavarovana terjatev namenjena vpisu v kritni register za izdajo hipotekarnih obveznic (zaznamba kritnega registra).

AAA Zlata odličnost