Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

SV 654/2008 Ob-7821/08 , Stran 3200
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Marije Murnik iz Kranja, z dne 11. 9. 2008, opr. št. SV 654/2008, je bilo dvosobno stanovanje v prvem nadstropju večstanovanjske hiše na naslovu Koroška cesta 40, Tržič, stoječe na zemljišču parc. št. 108, k.o. Tržič, vl. št. 857, v skupni izmeri 47,47 m2, last Đulijana Kovač, Koroška cesta 18, 4290 Tržič, na podlagi menjalne pogodbe z dne 1. 9. 2008, sklenjene med Francko Pipan, Koroška cesta 40, Tržič, zastavljeno v korist zastavne upnice UniCredit Banka Slovenija d.d., s sedežem v Ljubljani, Šmartinska cesta 140, matična številka 5446546000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 60.600,00 CHF s pripadki, z obrestno mero v višini vsote veljavnega 12-mesečnega Liborja in obrestne marže v višini 1,90% p.a. ter končno zapadlostjo glavnice 30. 9. 2038.

AAA Zlata odličnost