Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

SV 818/08 Ob-7817/08 , Stran 3200
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Jožeta Rožmana iz Domžal, opr. št. SV 818/08 z dne 11. 9. 2008, je bila nepremičnina, in sicer poslovni prostor, ki se nahaja v pritličju poslovno stanovanjskega bloka L-2 na naslovu Mengeš, Kolodvorska 2 b, ki stoji na parcelni številki 130/2, stanovanjska stavba v izmeri 541 m2, katera je pripisana k vložku 2480, k.o. Mengeš, katerega lastnica do celote je na podlagi prodajne pogodbe z dne 20. 4. 2001, zastaviteljica Vesna Žnidaršič, zastavljeno v korist upnice Banka Sparkasse d.d., Ljubljana, Cesta v Kleče 15, MŠ 2211254, v zavarovanje kreditne denarne terjatve v višini 40.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost