Uradni list

Številka 89
Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 89/2008 z dne 19. 9. 2008

Kazalo

Ob-7866/08 , Stran 3179
Na podlagi 58. in 68. člena Zakona o javnih uslužbencih (ZJU-UPB3, Ur. l. RS, št. 63/07) Sodni svet Republike Slovenije, Trg OF 13, Ljubljana, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec v pravosodju. 1. Organ in kraj opravljanja dela: Republika Slovenija, Sodni svet, Trg OF 13, Ljubljana. 2. Vrsta uradniškega delovnega mesta: višji svetovalec v pravosodju (višji svetovalec v strokovni službi Sodnega sveta RS). 3. Pogoji za opravljanje dela: – najmanj visoka strokovna izobrazba (pravne smeri), – najmanj 5 let delovnih izkušenj, – državni izpit iz javne uprave, – aktivno znanje slovenskega jezika, – državljanstvo Republike Slovenije, – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev, – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. 4. Poleg navedenih pogojev mora kandidat izpolnjevati še splošne pogoje, določene z Zakonom o javnih uslužbencih. 5. Prednost pri izbiri bodo imeli kandidati z znanjem angleškega jezika in osnovnim znanjem uporabe računalnika. 6. Dokazila, ki jih morajo kandidati predložiti prijavi: – dokazilo o pridobljeni izobrazbi, – potrdilo o državljanstvu, – fotokopija indeksa ali potrdila o opravljenih izpitih, iz katerega je razviden uspeh v času študija na pravni fakulteti, – fotokopija delovne knjižice, iz katere je razvidna delovna doba ter ustrezne reference oziroma dokazila o izpolnjevanju delovnih izkušenj. 7. Delovno področje: – izvrševanje zadev uprave organa, – vodenje in koordiniranje dela osebja organa, – priprava splošnih aktov in drugih strokovnih ter organizacijskih gradiv in navodil organa, – sprejem odločitev in priprava strokovnih podlag za najpomembnejše odločitve na področju delovanja organa, – priprava pomembnejših poročil, analiz in informacij ter druge naloge, določene s področnimi predpisi, – priprava gradiva, poročanje in pisanje zapisnika na seji sodnega sveta, – priprava pravnih stališč in izdelava osnutkov odločb, – zbiranje, urejanje in priprava podatkov za oblikovanje zahtevnejših gradiv, – priprava predpisov in drugih zahtevnejših gradiv, – sodelovanje pri oblikovanju sistemskih rešitev in drugih najzahtevnejših gradiv, – priprava poročil, analiz in informacij v zvezi z delom sodnega sveta, – sprejemanje vlog in izjav strank na zapisnik ter priprava osnutkov odgovorov, – priprava in obdelava statističnih podatkov, – opravljanje drugih strokovnih del po odredbi predsednika, sekretarja ali člana sodnega sveta. 8. Z izbranim kandidatom bomo sklenili delovno razmerje za določen čas (program Lukenda do 31. 12. 2010) s polnim delovnim časom in s poskusno dobo, ki traja šest mesecev. 9. Rok in naslov za vlaganje prijav: 8 dni od dneva objave tega javnega natečaja na naslov: Republika Slovenija, Sodni svet, Tavčarjeva 9, 1000 Ljubljana. Kandidati morajo prijavi priložiti življenjepis z opisom strokovne dejavnosti po pridobljeni univerzitetni diplomi. 10. Zaželjeno je, da prijava vsebuje tudi elektronski naslov ali kontaktno telefonsko številko. 11. Splošne informacije o izvedbi javnega natečaja kandidati lahko dobijo na tel. 01/43-41-860, v času med 10. in 12. uro.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti