Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

Ob-7082/08 , Stran 2966
1. Naročnik: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana; tel. +386/1/300-88-11, faks +386/1/431-83-32; kontaktni osebi: Breda Klemenčič, e-pošta: breda.klemencic@ns-piz.si, Romana Celarec, e-pošta: romana.celarec@ns-piz.si. 2. Kraj izvajanja del: Murska Sobota, ob Ulici Staneta Rozmana. 3. Dela, ki jih je treba izvesti: naročnik je investitor gradnje objekta enote doma starejših in objekta z 21 oskrbovanimi stanovanji. Izvajanje nadzora obsega nadzor nad izvajanjem gradbenih, obrtniških in inštalacijskih del, zunanje ureditve s priključki, dobavo in montažo opreme in drugo, skladno s priloženo pogodbo. Trajanje izvajanja del: 13 mesecev. 4. Naslov, kjer je mogoče dvigniti razpisno dokumentacijo: Nepremičninski sklad pokojninskega in invalidskega zavarovanja, d.o.o., Mala ulica 5, 1000 Ljubljana (VI. nadstropje), vsak delovni dan med 9. in 14. uro. Stroškov v zvezi z razpisno dokumentacijo ni. Vse stroške v zvezi s pripravo in predložitvijo ponudbe nosi ponudnik. 5. Datum, do katerega je možno zahtevati razpisno dokumentacijo: do vključno 3. 10. 2008 do 14. ure. 6. Rok za prejem ponudb: 6. 10. 2008 do 10. ure. 7. Datum in kraj odpiranja ponudb: 6. 10. 2008 ob 13. 30, na sedežu naročnika, Mala ulica 5, Ljubljana. Odpiranje je javno. 8. Sposobnost za izvedbo naročila Sposobnost za izvedbo naročila bo priznana vsem ponudnikom, ki bodo izpolnjevali splošne pogoje iz razpisne dokumentacije in naslednje pogoje: – ponudnik je v zadnjih treh letih izvedel dela nadzora gradnje na treh stavbah, katerih skupna vrednost je znašala nad 9.000.000 EUR z DDV dokazilo: obrazec št. 4 (seznam referenc); – ponudnik ima zaposlene delavce ali sklenjene ustrezne pogodbe z osebami, ki izpolnjujejo pogoje za izvajanje nadzora nad gradnjo zahtevnih objektov v skladu z Zakonom o graditvi objektov, katerih seznam izhaja iz obrazca št. 5, in bodo tu navedeni delavci dejansko izvajali predmetne storitve. 9. Plačilni pogoji: plačilo v roku 60 dni od prejema mesečne situacije oziroma končnega obračuna. 10. Merilo za ocenjevanje ponudb: najnižja ponudbena cena.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti