Uradni list

Številka 85
Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 85/2008 z dne 29. 8. 2008

Kazalo

Št. 30304-4-27/8 Ob-7057/08 , Stran 2964
I. Pridobitev pravice do štipendije Merila za pridobitev štipendije Pravico do štipendije lahko uveljavlja tisti športnik oziroma športnica (v nadaljevanju: športnik), ki hkrati izpolnjuje naslednji dve merili: 1) ima status kategoriziranega športnika po veljavnem Seznamu kategoriziranih športnikov v Republiki Sloveniji, ki ga izdaja OKS, 2) je v obdobju od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 kot član državne reprezentance Republike Slovenije dosegel enega od naslednjih športnih rezultatov v disciplinah rednega programa olimpijskih iger: a) osvojil eno od medalj na: – Olimpijskih igrah, – svetovnem ali evropskem prvenstvu mladincev, mlajših članov in članov, – olimpijskem festivalu evropske mladine, b) dosegel športni rezultat, ki je bil podlaga za pridobitev statusa kategoriziranega športnika svetovnega razreda, c) osvojil 4.–8. mesto na olimpijskih igrah, svetovnem ali evropskem prvenstvu mladincev, mlajših članov in članov ter olimpijskem festivalu evropske mladine v individualnih športnih disciplinah, ki so v tekočem letu razvrščene v 1. razred športnih panog po Pravilniku o merilih za sofinanciranje izvajanja letnega programa športa na državni ravni pri Ministrstvu za šolstvo in šport in sicer: atletika, športna gimnastika, jadranje, judo, kajak-kanu na divjih vodah, cestno kolesarstvo, plavanje, alpsko smučanje, biatlon, deskanje na snegu, smučarski skoki, tek na smučeh in veslanje; kot individualne športne discipline se ne upoštevajo športni rezultati v konkurenci štafet ali ekip. Pogoji za pridobitev štipendije Pravico do štipendije lahko uveljavlja športnik, če izpolnjuje naslednje pogoje: 1) izpolnjuje merila za pridobitev štipendije, 2) pridobi priporočili strokovnega sveta nacionalne panožne športne zveze in trenerja, ki vsebujeta strokovno utemeljitev predloga, 3) je državljan Republike Slovenije, 4) se izobražuje: a) v Republiki Sloveniji kot: – učenec osnovnega izobraževanja, – dijak gimnazije, – dijak oziroma vajenec nižjih in srednjih poklicnih šol, – dijak srednjih strokovnih in tehniških šol, – študent višje strokovne šole oziroma študent visokošolskega zavoda, b) v tujini; 5) ni v rednem delovnem razmerju, 6) njegov bruto dohodek v preteklem koledarskem letu ne presega dvakratne letne bruto zajamčene plače v Republiki Sloveniji za leto 2007 (5.705,52 EUR). Zahtevana dokumentacija “Vlogi za pridobitev pravice do štipendije za športnike in športnice za šolsko/študijsko leto 2008/2009” morajo kandidati priložiti: – potrdilo o državljanstvu (original), – potrdilo o vpisu za šolsko oziroma študijsko leto 2008/2009 (original), – spričevalo o doseženem učnem uspehu v preteklem šolskem letu oziroma potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu (overjeno fotokopijo), – priporočili strokovnega sveta nacionalne panožne športne zveze in trenerja, ki vsebujeta strokovno utemeljitev predloga (originala). II. Podaljšanje pravice do štipendije Zahtevana dokumentacija “Vlogi za podaljšanje pravice do štipendije za športnike in športnice za šolsko/študijsko leto 2008/2009” morajo kandidati – štipendisti priložiti: – potrdilo o vpisu za šolsko oziroma študijsko leto 2008/2009 (original), – spričevalo o doseženem učnem uspehu v preteklem šolskem letu oziroma potrdilo o opravljenih izpitih v preteklem študijskem letu (overjeno fotokopijo). Štipendisti, ki izpolnjujejo pogoje za podaljšanje pravice do štipendije in so dosegli športni rezultat skladno z 2. točko meril za pridobitev štipendije, lahko posredujejo vlogo za pridobitev pravice do štipendije; k vlogi je potrebno priložiti samo dokumentacijo, ki je navedena za podaljšanje pravice do štipendije. III. Navodila za izpolnitev vloge Vlogo za pridobitev ali podaljšanje pravice do štipendije morajo kandidati izpolniti preko spletnega obrazca na strani Olimpijskega komiteja Slovenije na naslednjih URL naslovih: – vloga za pridobitev pravice do štipendije: http://www.olympic.si/index.php?id=391, – vloga za podaljšanje pravice do štipendije: http://www.olympic.si/index.php?id=388. Izpolnjeno vlogo mora kandidat natisniti in jo s prilogami posredovati na spodnji naslov v predpisanem razpisnem roku. Vse potrebne informacije dobijo kandidati na sedežu nacionalne panožne športne zveze ali na spletnih straneh Olimpijskega komiteja Slovenije (http://www.olympic.si/index.php?id=42). IV. Rok za oddajo vloge Zahtevano dokumentacijo morajo kandidati s priporočeno pošiljko poslati najkasneje do 30. 9. 2008 na naslov: Olimpijski komite Slovenije, Odbor za vrhunski šport, Celovška 25, 1000 Ljubljana. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je bila zadnji dan roka za oddajo vloge oddana na pošti s priporočeno pošiljko. Potrdilo o vpisu lahko kandidati priložijo po poteku roka, vendar najkasneje v 3 dneh po vpisu.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti