Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

SV 791/08 Ob-6938/08 , Stran 2846
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Šoemna iz Ptuja, opr. št. SV 791/08 z dne 31. 7. 2008, je bilo stanovanje, ki se nahaja v večstanovanjski hiši na Ptuju, na naslovu Gregorčičev drevored 6, stoječi na parc. št. 548/5, pripisani pri vl. št. 585, k.o. Ptuj; identifikacijska št. stavbe 400/35, stanovanje leži v III. nadstropju in je označeno s št. 11, last kreditojemalca, hkrati zastavitelja Cafuta Vinka, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 16. 7. 2008, sklenjene s prodajalko Podbregar Saro, zastavljeno v korist upnice Nove KBM d.d., Vita Kraigherja 4, Maribor, matična številka 5860580, za zavarovanje denarne terjatve v višini 45.000,00 EUR s pripadki.