Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

SV 1345/2008 Ob-6901/08 , Stran 2845
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Ines Bukovič iz Maribora, opravilna številka SV 1345/2008 z dne 23. 7. 2008, je stanovanje v mansardi (identifikacijska številka dela stavbe 6), v izmeri 78,35 m2, v stanovanjski stavbi v Mariboru, Koroška cesta 30, na parceli številka 2017, k.o. Koroška vrata, last zastavitelja Poglavc Mitje, stanujočega Straža, Novomeška cesta 47, na temelju prodajne pogodbe z dne 12. 11. 2003, zastavljeno v korist upnice Probanke d.d., za zavarovanje denarne terjatve v višini 15.000,00 EUR s pripadki.