Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

SV 252/08 Ob-6899/08 , Stran 2845
Na podlagi izvršljivega notarskega zapisa notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, opr. št. 252/08 z dne 24. 7. 2008, zastavitelj Željko Perović, EMŠO 2302962360029, stanujoč Vodopivčeva ulica 18a, 6000 Koper, izrecno in nepogojno dovoljuje pri stanovanju št. 3, v skupni izmeri 62,23 m2, ki se nahaja v stanovanjski hiši na naslovu Podgrad 3e, 6244 Podgrad, številka stavbe 349, šifra katastrske občine 2579, zgrajeni na parceli št. 1425/3, vpisani v z.k. vl. št. 720, k.o. Podgrad, ki pa v zemljiški knjigi kot etažna lastnina še ni vpisano, ustanovitev hipoteke in zaznambo neposredne izvršljivosti za zavarovanje denarne terjatve v znesku glavnice – čista vrednost kredita 32.000,00 EUR, s pogodbeno obrestno mero Euribor + 1,30 odstotnih točk letno, na dan sklenitve pogodbe v višini 6,091% letno, ki se spreminja, v skladu z določili kreditne pogodbe in splošnih pogojev; z efektivno obrestno mero v višini 6,55%, na dan odobritve kredita 23. 7. 2008, s končnim datumom zapadlosti terjatve vračila kredita 31. 7. 2012, z vsemi pripadki, zamudnimi obrestmi in stroški, povezanimi z izterjavo obveznosti do dolžnika, vse podrobneje določeno v kreditni pogodbi in splošnih pogojev ter sporazumu o zavarovanju denarne terjatve, vse zapisano v notarskem zapisu notarke mag. Sonje Železnik iz Ilirske Bistrice, dne 24. 7. 2008, opr. št. SV 252/08, v korist upnice Abanke Vipa d.d., 1000 Ljubljana, Slovenska cesta 58, matična številka 5026024000.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti