Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

SV 664/08 Ob-6897/08 , Stran 2845
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. SV 664/08 z dne 30. 7. 2008, je bilo stanovanje št. 1 v pritličju, v skupni velikosti 89,91 m2, v stanovanjski stavbi na naslovu Center 18, 2393 Črna na Koroškem, stoječi na parc. št. 357/3, vložna št. 63, k.o. Črna na Koroškem, last zastavitelja Roka Šušla, roj. 4. 5. 1982, stan. Rudarjevo 8, 2393 Črna na Koroškem, na podlagi prodajne pogodbe z dne 18. 6. 2008, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 38.100,00 EUR, z obrestmi po obrestni meri Euribor + 1,60 odstotnih točk letno, pri čemer Euribor določen na dan sklenitve pogodbe znaša 4,791% letno, tako da obrestna mera na dan sklenitve pogodbe znaša 6,391% letno in se spreminja, kot je določeno v splošnih pogojih, efektivna obrestna mera znaša na dan 24. 7. 2008 6,64%, z dobo odplačila v 180. mesečnih anuitetah, prvič 31. 8. 2008, zadnjič 31. 7. 2023, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi po obrestni meri, določeni v 5. členu splošnih pogojev kreditne pogodbe, z možnostjo odpoklica terjatve, kot je navedeno v 9. členu splošnih pogojev ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve ter z morebitnimi zamudnimi obrestmi, vse v korist zastavne upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana, matična številka 5026024, vse do dokončnega poplačila terjatve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti