Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

SV 623/08 Ob-6896/08 , Stran 2845
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Sonje Kralj iz Slovenj Gradca, opr. št. SV 623/08 z dne 18. 7. 2008, je bila nepremičnina, dvosobno stanovanje v izmeri 73,06 m2, v pritličju stanovanjske hiše na Prevaljah, Trg 8, ki stoji na parc. št. 237/34, pripisani pri vl. št. 1272 k.o. Farna vas, last Adolfine Sekavčnik, do celote, za katerega pa še ni bila ustanovljena etažna lastnina, katerega je pridobila v last na podlagi prodajne pogodbe z dne 5. 12. 2005, sklenjene s prodajalko Vesno Handanovič, Stari trg 7, Slovenj Gradec, zastavljeno za zavarovanje terjatve v višini 52.500,00 EUR, z obrestmi po obrestni meri Euribor + 1,70 odstotnih točk letno, pri čemer Euribor določen na dan sklenitve pogodbe znaša 4,791% letno, tako da obrestna mera na dan sklenitve pogodbe znaša 6,491% letno in se spreminja, kot je določeno v splošnih pogojih, efektivna obrestna mera znaša na dan odobritve kredita, to je dne 17. 7. 2008, znaša 6,76% in je izračunana po pogojih, veljavnih na dan odobritve kredita, ki so natančneje opisani v splošnih pogojih, z dobo odplačila v 211. mesečnih anuitetah, pri čemer prva anuiteta zapade v plačilo 31. 8. 2008, zadnja anuiteta zapade v plačilo 28. 2. 2026, v primeru zamude z zamudnimi obrestmi po obrestni meri, določeni v 5. členu splošnih pogojev kreditne pogodbe, z možnostjo odpoklica terjatve, kot je navedeno v 9. členu splošnih pogojev ter morebitnimi stroški, ki bi jih upnica imela z uveljavljanjem vračila terjatve ter z morebitnimi zamudnimi obrestmi, vse v korist zastavne upnice Abanke Vipa d.d., Slovenska c. 58, Ljubljana, matična številka 5026024, vse do dokončnega poplačila terjatve.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti