Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

SV 782/08 Ob-6892/08 , Stran 2844
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Brede Horvat iz Maribora, opr. št. SV 782/08 z dne 22. 7. 2008, so bile nepremičnine – poslovni prostori številka 1, 2 in 3, v skupni izmeri 219,31 m2, poslovni prostor številka 4 v izmeri 70,49 m2 in poslovni prostor številka 17 v izmeri 96,94 m2, ki se nahajajo v prvem nadstropju objekta B, v stavbi v Mariboru, Ulica heroja Šaranoviča 27-29, zgrajeni na parc. št. 422/10, številka 422/21 in številka 422/20, katastrska občina Melje; last dolžnika – zastavitelja Viktori, ekonomske in poslovne storitve d.o.o., Ulica heroja Šaranoviča 27, 2000 Maribor, matična številka 2297345000, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 6. 2008 in zemljiškoknjižnega dovolila z dne 22. 7. 2008, zastavljene v korist upnice Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ulica Vita Kraigherja 4, 2000 Maribor, matična številka 5860580000, za zavarovanje denarnih terjatev prej navedene upnice do dolžnika – zastavitelja Viktori d.o.o., v višini do najvišjega zneska 200.000,00 EUR, od katerih zadnja terjatev zapade v plačilo 31. 12. 2020 oziroma z zapadlostjo na dan odpoklica upnice.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti