Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

SV 535/2008 Ob-6885/08 , Stran 2844
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Andreja Doklerja iz Brežic, zastopanega po začasnem namestniku notarju Borisu Pavlinu iz Krškega, CKŽ št. 9, opr. št. SV-535/2008 z dne 31. 7. 2008, je bila nepremičnina z identifikacijsko št. dela stavbe 1300-2-26, in sicer dvosobno stanovanje v skupni izmeri 53,12 m2, ki se kot posamezni del nahaja v stanovanjski stavbi v Beržicah, Gubčeva ulica 8, z identifikacijsko št. stavbe 2. ES, stoječi na parc. št. 1233/5 k.o. Brežice, last zastaviteljice Zupan Tanje, EMŠO 0811978505382, stan. Cesta prvih borcev 19, Brestanica, v deležu do 1/1, na podlagi notarskega zapisa prodajne pogodbe notarja Andreja Doklerja iz Brežic, SV 507/08 z dne 16. 7. 2008, zastavljeno v korist upnice Hypo Alpe-Adria-bank d.d., sedež Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, matično št. 1319175, za zavarovanje denarnih terjatev, in sicer: a) dolžnice Zupan Tanje v višini 25.141,00 CHF, glavnice s spremenljivo pogodbeno obrestno mero v višini 6-mesečnega CHF, Libor + 1,55% letno, ki tečejo od dneva črpanja kredita in ki se pod pogoji določenimi v členu 17 kreditne pogodbe, lahko zvišajo za 2 odstotni točki, ev. zakonitimi zamudnimi obrestmi ter ostalimi stroški in pripadki, z dobo vračanja 60-mesečnih anuitetah, pri čemer prva zapade v plačilo 31. 8. 2008, zadnja pa dne 31. 7. 2013 oziroma terjatev zapade takoj po odpoklicu upnice v primerih in na način, določen v 16. členu pogodbe oziroma s pogoji vračila kot izhaja iz kreditne pogodbe št. 126058 z dne 24. 7. 2008 in tega sporazuma, b) dolžnice Zupan Danice v višini 25.141,00 CHF, glavnice s spremenljivo pogodbeno obrestno mero v višini 6-mesečnega CHF Libor + 1,55% letno, ki tečejo od dneva črpanja kredita in ki se pod pogoji, določenimi v členu 17 kreditne pogodbe, lahko zvišajo za 2 odstotni točki, ev. zakonitimi zamudnimi obrestmi ter ostalimi stroški in pripadki, z dobo vračanja 60-mesečnih anuitetah, pri čemer prva zapade v plačilo 31. 8. 2008, zadnja pa dne 31. 7. 2013 oziroma terjatev zapade takoj po odpoklicu upnice v primerih in na način, določen v 16. členu pogodbe oziroma s pogoji vračila kot izhaja iz kreditne pogodbe št. 126065 z dne 24. 7. 2008 in tega sporazuma.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti