Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

Ob-6856/08 , Stran 2835
1. Predmet ustanovitve stavbne pravice so naslednja zemljišča: parc. št. 876/1 v skupni izmeri 4007 m2, parc. št. 877 v skupni izmeri 1803 m2, vse prip. vl. št. 1364, k.o. Rogaška Slatina. Na delu parc. št. 876/1, k.o. Rogaška Slatina je vrelec, ki bo predhodno odmerjen in se na tem delu parcele stavbna pravica ne podeljuje. 2. Namen javnega zbiranja ponudb Nepremičnine ležijo v delu območja, za katerega je sprejet Odlok o ureditvenem načrtu za del območja CZ zdravilišča Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 26/92) in Odlok o dopolnitvi odloka o ureditvenem načrtu za del območja CZ zdravilišča Rogaška Slatina (Uradni list RS, št. 31/07). Na podlagi projektne dokumentacije je predvidena gradnja podzemne garaže v štirih med etažah s skupno 179 parkirnimi mesti. Za realizacijo gradnje garaže bo moral izbrani ponudnik oziroma investitor izvesti naslednje aktivnosti: – pridobiti gradbeno dovoljenje, – pridobiti izvedbeno projektno dokumentacijo (PGD, PZI, PIZ in POV) za gradnjo garaže, cestnih priključkov in gradbeno-prometno ureditev križišča, – pridobiti uporabno dovoljenje za podzemno garažo in križišče. Občina bo ustanovila za izgradnjo garažne hiše stavbno pravico in jo podelila najugodnejšemu ponudniku za obdobje največ 33 let. Imetnik stavbne pravice bo po izgradnji garažne hiše oddajal garažno hišo za namene parkiranja in z njo upravljal. Uspeli ponudnik, ki mu bo dodeljena stavbna pravica, bo moral, po izgradnji podzemne garaže, ponovno usposobiti zelenico nad garažno hišo in jo urediti v parkovno površino. 3. Vrednost nadomestila za stavbno pravico in ostali stroški, ki jih bo moral nositi uspeli ponudnik: izhodiščna ocenjena vrednost letnega nadomestila za stavbno pravico znaša 28.818,00 €. V nadomestilu za stavbno pravico ni zajet 20% DDV. Uspeli ponudnik bo moral poravnati še komunalni prispevek v skladu s predpisi občine. 4. Pogoji, ki jih mora izpolnjevati ponudnik ob prijavi na razpis so določeni v razpisni dokumentaciji. 5. Informacije in razpisna dokumentacija: ogled nepremičnine je možen na kraju samem. Kontaktna oseba na občini je Petra Gašparić, mail: petra.gasparic@rogaska-slatina.si, dostopna vsak delovni dan od 8. do 12. ure, tel. 03/818-17-15, kjer bodo zainteresirani ponudniki lahko dobili dodatne informacije v zvezi z ustanovitvijo stavbne pravice. Ponudniki lahko dvignejo razpisno dokumentacijo na sedežu občine, do roka za oddajo ponudbe. 6. Rok za oddajo ponudbe: ponudniki morajo ponudbe oddati najkasneje do 1. 9. 2008, do 12. ure, na naslov: Občina Rogaška Slatina, Izletniška ulica 2, 3250 Rogaška Slatina, z oznako »Ne odpiraj – Ponudba« z navedbo »Stavbna pravice za gradnjo podzemne garaže«. Na hrbtni strani mora biti označen naslov pošiljatelja. Nepravočasne ponudbe bodo zapečatene vrnjene ponudniku. 7. Merilo za izbor: merilo za izbiro najugodnejšega ponudnika je najvišje ponujeno letno nadomestilo za stavbno pravico. S ponudnikom, ki bo ponudil najvišje nadomestilo, bo občina sklenila pogodbo o ustanovitvi stavbne pravice. 8. Drugi pogoji: kolikor bo občina ocenila, da bi lahko dosegla boljše pogoje za dodelitev stavbne pravice, ali da ponudbe ne izpolnjujejo v celoti razpisnih pogojev, lahko med ponudniki opravi pogajanja.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti