Uradni list

Številka 80
Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 80/2008 z dne 8. 8. 2008

Kazalo

Št. 014-5/2008 Ob-6853/08 , Stran 2829
1. Naročnik (koncedent): Občina Kamnik. 2. Predmet koncesije: javna služba izvajanja programa predšolske vzgoje in varstva za 5 oddelkov I. starostnega obdobja in 3 oddelke II. starostnega obdobja. 3. Območje izvajanja dejavnosti: KS Kamnik-Center, Perovo, Duplica in Šmarca. 4. Pogoji za opravljanje dejavnosti: koncesionar mora – biti registriran za opravljanje dejavnosti predšolske vzgoje in varstva; – imeti dovoljenje za opravljanje dejavnosti, iz katerega je razvidno, da izvaja javno veljavni program; – imeti pozitivno mnenje Strokovnega sveta Republike Slovenije za splošno izobraževanje o ustreznosti programa; – imeti na območju določenem v razpisu zagotovljene prostore in opremo v skladu s predpisi; – imeti zagotovljene strokovno usposobljene delavce v skladu s predpisi; – imeti večletni poslovni načrt in letni delovni načrt; – izvajati najmanj 9-urni dnevni program, glede na potrebe pretežnega dela uporabnikov; – dejavnost opravljati za ceno programa, kot jo določa občinski svet; – predložiti bančno garancijo za resnost ponudbe do podpisa koncesijske pogodbe. 5. Čas za katerega se dodeljuje koncesija: 10 let. 6. Rok, do katerega se sprejemajo prijave: 30. 10. 2008 Kandidati morajo ponudbo poslati po pošti oziroma osebno predložiti v zaprti ovojnici z oznako: »Ne odpiraj – Prijava na javni razpis: koncesija za področje predšolske vzgoje«, na naslov: Občina Kamnik, Glavni trg 24, 1240 Kamnik. 7. Merila za izbiro: – ocena objekta, prostora in opreme – 30 točk, – nadstandardni program – 20 točk, – število oddelkov v posameznem okolišu – 15 točk, – predlagana lastna cena programa – 10 točk, – lokacija vrtca oziroma oddelka – 10 točk, – rok pričetka izvajanja javne službe – 10 točk, – pisne pozitivne reference ponudnika – 5 točk. 8. Čas odpiranja ponudb: 3. 11. 2008 ob 11. uri, v prostorih Občine Kamnik. Razpisna dokumentacija bo na voljo na spletni strani Občine Kamnik oziroma na Oddelku za družbene dejavnosti Občine Kamnik, II. nadstropje, soba 48, od datuma objave razpisa dalje. Kontaktna oseba: Katarina Ščetinin Sever (tel. 831-81-39; katarina.sever-scetinin@kamnik.si) in Anton Kamin (tel. 831-81-05). 9. Rok, v katerem bodo kandidati obveščeni o izbiri: predvidoma v 30 dneh po odpiranju ponudb.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti