Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

SV 404/2008 Ob-6644/08 , Stran 2743
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Gorazda Šifrerja iz Maribora, opravilna številka SV 404/2008, z dne 15. 7. 2008, je enosobno stanovanje št. 35 na naslovu Goriška ulica 007, 2000 Maribor, ki ni vpisano v zemljiški knjigi in ni vzpostavljena etažna lastnina, po podatkih Gursa pa leži na parc. št. 178/1, v stavbi št. 32, ki ima 72 stanovanjskih enot in meri 34,84 m2, v lasti Demirović Seada do celote, na podlagi prodajne pogodbe, sklenjene s prodajalcem Horvat Francem z dne 13. 8. 2001, zastavljeno v korist upnice Nove KBM d.d., za zavarovanje denarne terjatve v znesku 63.600 CHF s pripadki.