Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

Ob-6621/08 , Stran 2688
Na podlagi sklepa edinega ustanovitelja družbe z omejeno odgovornostjo D.B. GROUP promet in dejavnost prometnih agencij d.o.o., Šenčur, Poslovna cona A 035, 4208 Šenčur, z dne 27. 6. 2008, pod opr. št. SV 901/2008, o prenehanju družbe po postopku redne likvidacije in v skladu s 405. členom Zakona o gospodarskih družbah, objavljamo začetek redne likvidacije in poziv upnikom. Okrožno sodišče v Kranju, Gospodarski oddelek, je s sklepom Srg 2008/25587, dne 11. 7. 2008, pri subjektu vpisa D.B. GROUP promet in dejavnost prometnih agencij d.o.o. matična številka 2228068, pod številko Srg 2008/25587, vpisalo v sodni register tega sodišča začetek postopka redne likvidacije nad subjektom. Likvidacijski upravitelj v skladu s 405. členom Zakona o gospodarskih družbah, poziva vse upnike, da prijavijo svoje terjatve likvidacijskemu upravitelju v roku 30 dni od te objave. Prijave je potrebno vložiti v dveh izvodih, dokumentirane z ustreznimi dokazili o obstoju terjatve in jih poslati na naslov: D.B. GROUP d.o.o.– v likvidaciji, Cesta Zore Perello Godina 2, 6000 Koper – likvidacijski upravitelj. Dolžnike pozivamo, da takoj poravnajo dolgove do družbe.