Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

Ob-6706/08 , Stran 2683
V skladu s 15. členom Pravil naročanja, Termoelektrarna Toplarna Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana (TE-TOL), vabi k oddaji prijave za kvalifikacijo ponudnikov za dobavo glavne tehnološke opreme za objekt Plinsko parna enota Toplarna Ljubljana (PPE-TOL) št. PPE TOL/GT-Q LOT 1. Predmet povabila je kvalifikacija potencialnih ponudnikov, ki so sposobni izvesti predmet LOT-a 1, na podlagi zbiranja prijav za kvalifikacijo. Kandidate, ki se bodo odzvali na povabilo k oddaji prijave za kvalifikacijo in bodo izpolnili pogoje, določene v tej dokumentaciji, bo TE-TOL razglasil za sposobne ponudnike in jih povabil, da oddajo ponudbo po postopku s pogajanji. Predmet LOT-a 1 je: – dobava in montaža plinskega turboagregata s pomožno opremo, – dobava in montaža parnega utilizatorja s pomožno opremo, – izgradnja zgradbe za plinski turboagregat in utilizator, – izvedba storitev v okviru izgradnje PPE-TOL LOT 1. Dokumentacija z ostalimi informacijami je na voljo takoj po objavi, v Termoelektrarni Toplarni Ljubljana, d.o.o., Toplarniška 19, 1000 Ljubljana, (Janez Rupar, tel. +386/1/58-75-370, faks +386/1/58-75-218, janez.rupar@te-tol.si; www.te-tol.si), in se jo lahko dvigne vsak delovni dan do vključno 29. 8. 2008 od 8. do 12. ure. Rok za oddajo prijav je 10. 9. 2008 do 12. ure.