Uradni list

Številka 76
Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 76/2008 z dne 25. 7. 2008

Kazalo

Št. 1101-3/2008/128 Ob-6550/08 , Stran 2663
Vloga za pridobitev štipendije obsega: – prijavnico za pridobitev štipendije; – izjavo kandidata o vpisu v tekoči letnik izobraževanja (za š.l. 2007/08); – izjavo kandidata o učnem oziroma študijskem uspehu; dijaki navedejo ocene iz spričevala zadnjega zaključenega letnika; študenti prvega letnika navedejo ocene iz spričevala zadnjega zaključenega letnika in ocene iz potrdila o maturi oziroma potrdila o zaključnem izpitu; študenti višjih letnikov navedejo ocene zadnjega zaključenega letnika študija. Vloga za pridobitev štipendije se posreduje v elektronski obliki (pri čemer veljavnost vloge ni pogojena z elektronskim podpisom) oziroma v pisni obliki. Prijavnica za pridobitev štipendije mora obsegati naslednje podatke: – navedbo organa (organov) državne uprave, na katerega se prijavlja kandidat; – šolanje oziroma študij, na katerega je kandidat vpisan (program, smer, letnik in stopnja izobraževanja); – priimek in ime ter EMŠO kandidata; – stalni oziroma začasni naslov kandidata (ulica in hišna številka, kraj s poštno številko); – kontaktni podatki (telefon, mobilni telefon, e-pošta); – kratek življenjepis; – izjava kandidata, da je seznanjen z določili tretjega odstavka 66. člena ter tretjega in petega odstavka 139. člena Zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 24/06 – uradno prečiščeno besedilo, 126/07 in 65/08), ki se nanašajo na pridobivanje osebnih podatkov. Prijavljeni kandidati za pridobitev štipendije za potrebe Policije morajo uspešno opraviti zdravniški pregled in psihološko testiranje in ne smejo obstajati varnostni zadržki, kar se ugotovi z varnostnim preverjanjem na podlagi zakona, ki ureja policijo. Podkomisija za štipendiranje bo o izbiri kandidatov za štipendije pisno obvestila vsakega prosilca do 30. 11. 2008. Z izbranimi kandidati bo sklenjena pogodba o kadrovski štipendiji, s katero se bodo obvezali, da bodo po končanem izobraževanju sklenili delovno razmerje v organu državne uprave za najmanj toliko časa, kolikor bo znašala doba, za katero bodo prejemali štipendijo. Dodatna pojasnila glede javnega natečaja lahko dobite na tel. 01/478-16-58, 16-57 in 16-56. Vlogo pošljite do vključno 30. 9. 2008 na e-naslov gp.mju@gov.si oziroma na naslov: Ministrstvo za javno upravo, Direktorat za organizacijo in kadre, p.p. 656, Ljubljana. Javni natečaj je objavljen tudi na internetu, na spletnih straneh Ministrstva za javno upravo – www.mju.gov.si (Delovna razmerja in štipendiranje – Štipendije). Na tem mestu je v objavi uporabljena tabela ali kakšen drug element, ki ni tekst. Takšen element je viden v PDF datoteki!