Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

SV 658/08 Ob-6297/08 , Stran 2506
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Borisa Kosija iz Maribora, opr. št. SV 658/08 z dne 24. 6. 2008, je nepremičnina, trisobno stanovanje št. 133, v III. nadstropju večstanovanjske hiše v Mariboru, Stantetova ulica 14, stoječe na parc. št. 932/1, k.o. Spodnje Radvanje, katere lastnika vsak do 1/2 sta Franc in Nadica Saletinger, oba stan. Stantetova ulica 14, 2000 Maribor, na podlagi prodajne pogodbe št. 3427/93 z dne 29. 6. 1993 in aneksa k prej citirani prodajni pogodbi z dne 21. 12. 2001, zastavljena v korist upnice Raiffeisenbank Leibnitz eGen, Bahnhofstrasse 2, Lipnica, Republika Avstrija, en. id. št. 1870777, za zavarovanje denarne terjatve do dolžnikov Franca in Nadice Saletinger, oba stan. Stantetova ulica 14, 2000 Maribor, v višini 30.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost