Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

SV 485/08 Ob-6289/08 , Stran 2506
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Erike Braniselj iz Ljubljane, opr. št. SV- 485/08 z dne 9. 7. 2008, je bila nepremičnina ident. št. 2.E – poslovni prostor št. 2 v kleti, Tržaška 2, 1000 Ljubljana, v izmeri 37,36 m2, ki je vpisana v podvložku št. 1038/2, k.o. Gradišče II Okrajnega sodišča v Ljubljani, ki je na podlagi kupoprodajne pogodbe, sklenjene dne 18. 9. 1998, med prodajalcem Da-Capo TX d.o.o., Gerbičeva 70, Ljubljana in kupcem 4U d.o.o., Tržaška cesta 2, Ljubljana, matična številka 5936683, v lasti kreditojemalca in zastavitelja 4U, telekomunikacije z dodano vrednostjo, d.o.o., Vilharjeva cesta 27, 1000 Ljubljana, matična številka 2162741000, zastavljena v korist kreditodajalke Poštne Banke Slovenije d.d. – bančna skupina Nove Kreditne banke Maribor d.d., Ul. Vita Kraigherja 5, Maribor, za zavarovanje denarne terjatve v višini 100.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost