Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

SV 1791/2008 Ob-6281/08 , Stran 2506
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Kumar iz Ljubljane, opr. št. SV-1791/2008 z dne 4. 7. 2008, sta bila stanovanje v izmeri 96,68 m2, v III. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Breg 22, Ljubljana, stoječe na parc. št. 189, k.o. Ljubljana mesto, last zastavitelja Simona Bizjaka, Poklukarjeva ulica 22, Ljubljana, na podlagi prodajne pogodbe z dne 24. 6. 2008, sklenjene s prodajalcem Juretom Vehovcem, Breg 22, Ljubljana in stanovanje v izmeri 172,13 m2, v III. nadstropju stanovanjske hiše na naslovu Breg 22, Ljubljana, stoječe na parc. št. 189, k.o. Ljubljana mesto, last zastavitelja Gorazda Bračuna, Piran, Bonifacijeva ulica 14, na podlagi pogodbe o finančnem lizingu nepremičnine št. 1113132511 z dne 13. 11. 2007, z vknjižbenim dovoljenjem z dne 1. 7. 2008, sklenjene z lizingodajalcem Hypo leasing podjetje za financiranje d.o.o., Dunajska cesta 117, Ljubljana, zastavljeni v korist upnice Factor banke d.d., Tivolska cesta 48, 1000 Ljubljana, za zavarovanje denarne terjatve v višini 277.274,65 EUR, s pripadki.

AAA Zlata odličnost