Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

SV 475/08 Ob-6279/08 , Stran 2506
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz Kranja, opr. št. SV 475/08 z dne 7. 7. 2008, je bilo enosobno stanovanje številka 9 v izmeri 48,31 m2, v prvem nadstropju večstanovanjske stavbe Ulica Juleta Gabrovška 32, Kranj, stoječe na parc. št. 262/10, k.o. Klanec, z ident. št. stavbe 2121-421, last Tjaše Zalokar, Ulica Juleta Gabrovška 32, Kranj, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 22. 5. 2002 in notarskega zapisa sporazuma o delitvi skupnega premoženja z dne 12. 5. 2008, opr. št. SV 300/08, zastavljeno v korist upnice SKB banke d.d. Ljubljana, s sedežem v Ljubljani, Ajdovščina 4, MŠ 5026237000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 31.000,00 EUR, s fiksno pogodbeno obrestno mero 5,91% letno, z zapadlostjo najkasneje do 18. 7. 2028, z odpoklicem zavarovane terjatve s strani upnice ter z ostalimi pp.

AAA Zlata odličnost