Uradni list

Številka 70
Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 70/2008 z dne 11. 7. 2008

Kazalo

Št. 100/00007/2008-002 Ob-6179/08 , Stran 2490
Na podlagi 58. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3), Občina Hoče - Slivnica, objavlja javni natečaj za zasedbo prostega uradniškega delovnega mesta svetovalec za premoženjsko pravne zadeve – pripravnik. Kandidati, ki se bodo prijavili na prosto delovno mesto, morajo izpolnjevati naslednje pogoje: – univerzitetna izobrazba pravne smeri; – znanje računalniških aplikacij; – znanje uradnega jezika; – višja raven znanja angleškega jezila; – vozniški izpit. Poleg navedenih pogojev morajo kandidati za razpisano delovno mesto, v skladu z drugim odstavkom 88. člena Zakona o javnih uslužbencih (Uradni list RS, št. 63/07 – UPB3), izpolnjevati še naslednje pogoje: – državljanstvo Republike Slovenije; – ne smejo biti pravnomočno obsojeni zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in ne smejo biti obsojeni na pogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – zoper njih ne sme biti vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti. Izpolnjevanje teh pogojev kandidat dokazuje s predložitvijo pisne izjave. Kandidat mora k prijavi z življenjepisom priložiti naslednje izjave: – izjavo o izpolnjevanju pogoja glede zahtevane izobrazbe, iz katere mora biti razvidna stopnja in smer izobrazbe ter leto in ustanova, na kateri je bila izobrazba pridobljena; – da je državljan Republike Slovenije; – da ni bil pravnomočno obsojen zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti in da ni bil obsojen na nepogojno kazen zapora v trajanju več kot šest mesecev; – da zoper njega ni vložena pravnomočna obtožnica zaradi naklepnega kaznivega dejanja, ki se preganja po uradni dolžnosti; – soglasje kandidata, da za namen tega natečajnega postopka dovoljuje, da Občina Hoče - Slivnica pridobi navedene podatke iz uradnih evidenc. V primeru, da kandidat z vpogledom iz uradnih evidenc ne soglaša, bo moral sam predložiti ustrezna dokazila. Izbrani kandidat bo delo opravljal kot pripravnik za določen čas 10 mesecev, s polnim delovnim časom, v prostorih Občine Hoče - Slivnica, Pohorska c. 15, 2311 Hoče. Formalno nepopolne prijave se v skladu z 21. členom Uredbe o postopku za zasedbo prostega delovnega mesta v organih državne uprave in v pravosodnih organih (Uradni list RS, št. 22/04, 57/05, 10/06 in 139/06) ne bodo uvrstile v izbirni postopek. Kandidat vloži prijavo v pisni obliki, ki jo pošlje v zaprti ovojnici z označbo: »Za javni natečaj – svetovalec za premoženjsko pravne zadeve – pripravnik«, na naslov: Občina Hoče - Slivnica, Pohorska cesta 15, 2311 Hoče, in sicer v roku 8 dni po objavi v Uradnem listu RS. Kandidati bodo o izbiri pisno obveščeni najkasneje v roku 60 dni po objavi javnega natečaja. Informacije o izvedbi javnega natečaja dobite pri Suzani Kranjc, tel. 02/616-53-20. V besedilu natečaja uporabljeni izrazi, zapisani v moški slovnični obliki, so uporabljeni kot nevtralni za ženske in moške.

AAA Zlata odličnost