Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

SV 499/08 Ob-6112/08 , Stran 2456
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 499/08 z dne 1. 7. 2008, je bilo stanovanje št. 9, v drugem nadstropju večstanovanjske stavbe na naslovu Cesta revolucije 11, Jesenice, stoječe na parc. št. 132/6 k.o. Jesenice, v skupni izmeri 40,59 m2, last zastavitelja Vinka Brankovića, Cesta revolucije 11, Jesenice, zastavljeno v korist upnice Posojilnice-Bank Borovlje-Celovec, registrirana zadruga z omejenim jamstvom, EMŠ 1900650, Hauptplatz 16, A-9170 Borovlje/Ferlach, Avstrija, za zavarovanje denarne terjatve v višini 90.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost