Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

SV 490/08 Ob-6109/08 , Stran 2456
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Nade Svetina z Jesenic, opr. št. SV 490/08 z dne 30. 6. 2008, je bilo stanovanje št. 6, ki se nahaja v drugem nadstropju večstanovanjske hiše na Jesenicah, Cesta maršala Tita 53b, stoječe na parc. št. 468/3 in 468/4, identifikacijska št. stavbe 2175/474, k.o. Jesenice, v skupni izmeri 71,46 m2, last zastavitelja Igorja Zlatanova, na podlagi kupoprodajne pogodbe z dne 17. 6. 2008, zastavljeno v korist upnice Abanke Vipa d.d., matična številka 5026024000, s sedežem v Ljubljani, Slovenska cesta 58, za zavarovanje denarne terjatve v višini 53.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost