Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

SV 444/08 Ob-6108/08 , Stran 2456
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarke Mateje Andrejašič iz Kranja, opr. št. SV 444/08 z dne 27. 6. 2008, je bilo enoinpolsobno stanovanje št. 17 v skupni izmeri 41,70 m2, ki se nahaja v četrtem nadstropju stanovanjske hiše Ulica Franca Rozmana Staneta 4, Kranj, stoječe na parc. št. 883/4, k.o. Kranj, last Bojane Bojanič in Matjaža Begovića, vsakega do 1, na podlagi prodajne pogodbe z dne 26. 6. 2008, opr. št. SV 443/08, zastavljeno v korist Hypo Alpe-Adria-Bank d.d., s sedežem v Ljubljani, Dunajska cesta 117, 1000 Ljubljana, MŠ 1319175000, za zavarovanje denarne terjatve v višini 101.511,90 CHF v eurski protivrednosti po referenčnem tečaju ECB na dan plačila obveznosti, s pogodbeno obrestno mero 6-mesečni CHF Libor+1,85% letno, z zapadlostjo zadnje anuitete 30. 6. 2038, z odpoklicem terjatve s strani upnice ter z ostalimi pp.

AAA Zlata odličnost