Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

SV 1107/2008 Ob-6107/08 , Stran 2456
Na podlagi neposredno izvršljivega notarskega zapisa notarja Stanislava Bohinca iz Maribora, opr. št. SV 1107/2008 z dne 27. 6. 2006, je bila nepremičnina, in sicer štirisobno stanovanje številka 9 v V. nadstropju, s pomožnim prostorom in garažo številka 2 v skupni izmeri 103,41 m2, na naslovu Ulica Vita Kraigherja 022, 2000 Maribor, na parceli številka 1764/4, katastrska občina Maribor-Grad, katere lastnica je zastaviteljica Mojca Lalić, EMŠO 2504970505224, stanujoča Maribor, Koroška cesta 105, do celote, na podlagi prodajne pogodbe z dne 7. 5. 2008, sklenjene s prodajalko Zdenko Kalinić, zastavljena v korist upnice Raiffeisen Banka d.d., Slovenska ulica 17, 2000 Maribor, matična številka 5706491000, za zavarovanje izvršljive denarne terjatve v višini 89.226,50 CHF s pripadki, kar v protivrednosti EURA po tečajnici banke Slovenije – referenčnem tečaju ECB za CHF na dan 24. 6. 2008 znaša 55.000,00 EUR s pripadki.

AAA Zlata odličnost