Uradni list

Številka 67
Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 67/2008 z dne 4. 7. 2008

Kazalo

Ob-6073/08 , Stran 2429
Popravek V javnem razpisu za sofinanciranje programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu v letih 2008 in 2009, objavljenemu v Uradnem listu RS, št. 56 z dne 6. 6. 2008, se podaljša rok, do katerega morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev: Točka 18. se pravilno glasi: »Roki, do katerih morajo biti predložene prijave za dodelitev sredstev ter način obveščanja o rokih v primeru zaporednega dodeljevanja sredstev: vloga na razpis mora biti oddana v zaprti ovojnici z oznako »Ne odpiraj – prijava na javni razpis »Javni razpis za sofinanciranje programov usposabljanja strokovnih delavcev v športu v letih 2008–2009« ter z navedbo polnega naziva in naslova pošiljatelja. Vloge morajo prosilci poslati s priporočeno pošiljko po pošti ali osebno oddati v glavni pisarni Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, najkasneje do 11. 7. 2008. Šteje se, da je vloga prispela pravočasno, če je prispela v vložišče Ministrstva za šolstvo in šport, Masarykova cesta 16, Ljubljana, najkasneje zadnji dan roka za oddajo prijav do 13. ure. Obravnavane bodo v roku dostavljene in pravilno označene vloge. Nepravočasne in nepravilno označene vloge, kot tudi vloge, ki ne bodo oddane na predpisanih obrazcih, ki so del razpisne dokumentacije, bodo izločene iz nadaljnjega postopka izbire.«

AAA Zlata odličnost