Uradni list

Številka 64
Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008
Uradni list

Uradni list RS, št. 64/2008 z dne 27. 6. 2008

Kazalo

Št. 306-35/2005-103 Ob-5832/08 , Stran 2405
Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana, je dne 28. 5. 2008 na podlagi tretjega odstavka 39. člena v zvezi z 9. členom Zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Ur. l. RS, št. 36/08; v nadaljevanju: ZPOmK-1) in 82. člena Pogodbe o ustanovitvi Evropske skupnosti (Ur. l. RS, MP, št. 3/04; v nadaljevanju: Pogodba ES) ter ob uporabi določb Zakona o splošnem upravnem postopku (Ur. l. RS, št. 24/06, ZUP-UPB2 in Ur. l. RS, št. 126/07, ZUP-E; v nadaljevanju: ZUP), izdal odločbo: Urad Republike Slovenije za varstvo konkurence, Kotnikova 28, Ljubljana (v nadaljevanju: Urad) na podlagi odločitve senata za odločanje z dne 28. 5. 2008 sprejme zaveze, ki jih je predlagalo podjetje Pošta Slovenije d.o.o., Slomškov trg 10, 2000 Maribor (v nadaljevanju: Pošta Slovenije d.o.o.) in s katerimi se je predlagateljica zavezala, kot sledi: 1. Pošta Slovenije d.o.o. se zavezuje, da v prihodnje pogodbe, ki jih bo Pošta Slovenije d.o.o. sklepala s svojimi strankami za dostavo nenaslovljene direktne pošte, ne bodo vsebovale zahteve po izključnem sodelovanju s Pošto Slovenije d.o.o. oziroma prepovedi konkuriranja Pošti Slovenije d.o.o. 2. Pošta Slovenije d.o.o. se zavezuje, da bo v roku 15 dni od prejema odločbe o sprejetju zavez s strani naslovnega Urada prenehala uporabljati obstoječa Pooblastila za odobravanje popustov ter bo s tem dnem začela uporabljati Navodila za sklepanje poslov za nenaslovljeno direktno pošto, ki bodo zagotavljala transparentno, objektivizirano, nediskriminatorno in stroškovno utemeljeno dodeljevanje popustov med vsemi naročniki storitve dostave nenaslovljene direktne pošte, ne glede na to, ali gre za neposredne stranke, posrednike ali konkurente Pošte. 3. Navodila bodo predvidevala osnovni popust in dodatne popuste. – Pošta Slovenije d.o.o. se zavezuje osnovni popust določati z uporabo tabele oziroma lestvice popustov v obliki odstotnih razredov, ki bo od dne uveljavitve zavez objavljena tudi na spletni strani Pošte Slovenije in ki bo zagotavljala transparentno, objektivizirano, nediskriminatorno in stroškovno utemeljeno dodeljevanje osnovnega popusta. Pošta Slovenije d.o.o. se zavezuje v tabeli oziroma lestvici popustov določiti tudi razrede osnovnih popustov v primeru enkratnih oddaj pošiljk strank, ter določiti primere, v katerih se strankam osnovni popusti ne bodo priznavali. – Pošta Slovenije d.o.o. se zavezuje strankam v primeru izpolnitve v navodilih določenih kriterijev dodeliti tudi dodatne popuste, ki bodo transparentni, objektivizirani, nediskriminatorni in stroškovno utemeljeni. 4. Pošta Slovenije d.o.o. se zavezuje z objavo Navodil za sklepanje poslov za nenaslovljeno direktno pošto na svoji spletni strani zagotoviti javno objavo meril za določanje popustov. 5. Pošta Slovenije d.o.o. se zavezuje sprejete zaveze upoštevati pri sklepanju vseh novih pogodb za dostavo nenaslovljene direktne pošte. 6. Pošta Slovenije d.o.o. se zavezuje, da bo vse stranke, s katerimi ima že sklenjene pogodbe za dostavo nenaslovljene direktne pošte, v roku 30 dni od prejema odločbe o sprejemu zavez pozvala na sklenitev dodatka k pogodbam, ki bo v celoti upošteval vsebino sprejetih zavez in ga vsaki tudi posredovala. Hkrati jih bo tudi obvestila o tem, da se v skladu zavezami prenehajo uporabljati obstoječa Pooblastila za odobravanje popustov in se začnejo uporabljati Navodila za sklepanje poslov za nenaslovljeno direktno pošto. Pošta Slovenije d.o.o. bo istočasno o tem obvestila tudi Urad in mu tudi posredovala kopije dokumentov, ki bodo poslane posamezni stranki. 7. Pošta Slovenije d.o.o. se zavezuje predmetne zaveze sprejeti za dobo petih let, šteto od dneva sprejema zavez s strani Urada. 8. V času trajanja zavez je Pošta Slovenije d.o.o. dolžna Uradu predložiti letna poročila o izpolnjevanju sprejetih zavez na področju storitev dostave nenaslovljene direktne pošte do 30. 1. v vsakem tekočem letu, pri čemer mora poročilo vsebovati najmanj: – veljavni cenik za dostavo nenaslovljene direktne pošte; – veljavna Navodila za sklepanje poslov za nenaslovljeno direktno pošto; – seznam vseh pogodbenih strank / neposrednih kupcev, s podatkom o pogodbeni količini in ceni storitve dostave nenaslovljene direktne pošte in podatkom o realizirani količini in ceni storitve dostave nenaslovljene direktne pošte; – seznam vseh pogodbenih strank / posrednikov, s podatkom o pogodbeni količini in ceni storitve dostave nenaslovljene direktne pošte in podatkom o realizirani količini in ceni storitve dostave nenaslovljene direktne pošte; – seznam vseh nepogodbenih strank / neposrednih kupcev, s podatkom o realizirani količini in ceni storitve dostave nenaslovljene direktne pošte, ki jih je mogoče identificirati na podlagi izdanega računa; – seznam vseh nepogodbenih strank / posrednikov s podatkom o realizirani količini in ceni storitve dostave nenaslovljene direktne pošte, ki jih je mogoče identificirati na podlagi izdanega računa; – kopije veljavnih pogodb in pripadajočih aneksov za 10 največjih strank neposrednih kupcev na področju storitve dostave nenaslovljene direktne pošte; – kopije veljavnih pogodb in pripadajočih aneksov za 10 največjih strank posrednikov na področju storitve dostave nenaslovljene direktne pošte. 9. Pošta Slovenije d.o.o. je dolžna poročilo dopolniti na vsako zahtevo Urada, v roku in obsegu, ki bo določen v vsakokratnem zahtevku. 10. Izrek odločbe se objavi na spletni strani Urada. 11. Med postopkom niso nastali posebni stroški.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti